Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eidet skole
Regine Normanns Vei 63
8475 STRAUMSJØEN
Org.nr 974581906
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bø kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Eidet skole 4,5 5,4 5,1 5,6 4,9
Bø kommune 31,0 29,8 29,6 34,2 32,0
Nordland fylke 2 955,6 3 044,7 3 081,1 3 068,9 3 077,8
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Eidet skole 7,5 6,0 5,4 5,9 6,7
Bø kommune 8,7 8,9 8,9 8,0 8,0
Nordland fylke 10,3 10,0 9,8 9,8 9,7
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Eidet skole 1 1 1 2 2
Bø kommune 3 4 5 6 6
Nordland fylke 462 495 539 535 549
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Eidet skole 48,6 44,3 18,6 14,2 15,7
Bø kommune 72,9 57,5 44,4 38,0 39,7
Nordland fylke 59,3 55,0 50,4 50,4 48,4
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Eidet skole 15,4 12,9 27,3 39,4 40,0
Bø kommune 11,0 14,3 17,9 18,8 18,1
Nordland fylke 15,6 16,3 17,5 17,4 17,9
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Eidet skole 7,6 6,3 5,4 5,9 6,8
Bø kommune 9,1 8,8 9,0 8,0 8,3
Nordland fylke 11,2 10,9 10,6 10,6 10,5
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Eidet skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bø kommune 11,3 12,8 12,2 10,6 10,2
Nordland fylke 11,7 11,4 11,7 11,5 11,2
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Eidet skole 9,7 9,1 6,5 7,8 7,9
Bø kommune 12,0 13,0 13,5 11,4 11,6
Nordland fylke 14,3 14,3 13,9 13,9 13,8
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Eidet skole 10,0 11,8
Bø kommune 10,1 12,0
Nordland fylke 12,8 12,6
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Eidet skole 5,2 5,4
Bø kommune 10,2 9,6
Nordland fylke 14,1 14,2
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Eidet skole 0,0 0,0
Bø kommune 14,2 13,4
Nordland fylke 15,1 14,8
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Eidet skole 75,7 58,0 56,2 74,3 100,0
Bø kommune 92,5 79,0 79,5 86,7 91,9
Nordland fylke 95,1 92,7 93,1 93,5 94,7
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Eidet skole 3 373 3 831 3 558 3 889 3 428
Bø kommune 20 161 19 579 18 791 21 940 20 539
Nordland fylke 1 890 828 1 938 760 1 965 312 1 956 925 1 959 102
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Eidet skole 99 124 137 125 111
Bø kommune 81 80 80 90 89
Nordland fylke 69 71 72 73 74
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no