Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eidet skole
Regine Normanns Vei 63
8475 STRAUMSJØEN
Org.nr 974581906
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,1 4,5 5,4 5,1 5,6
Antall elever per årsverk til undervisning 7,8 7,5 6,0 5,4 5,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,8 48,6 44,3 18,6 14,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,2 15,4 12,9 27,3 39,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,0 7,6 6,3 5,4 5,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,3 9,7 9,1 6,5 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 75,7 58,0 56,2 74,3
Lærertimer som gis til undervisning 2 950 3 373 3 831 3 558 3 889
Undervisningstimer totalt per elev 95 99 124 137 125
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no