Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eidet skole
Regine Normanns Vei 63
8475 STRAUMSJØEN
Org.nr 974581906
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,5 5,4 5,1 5,6 4,9
Antall elever per årsverk til undervisning 7,5 6,0 5,4 5,9 6,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,6 44,3 18,6 14,2 15,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,4 12,9 27,3 39,4 40,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,6 6,3 5,4 5,9 6,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,7 9,1 6,5 7,8 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,0 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,2 5,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 75,7 58,0 56,2 74,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 373 3 831 3 558 3 889 3 428
Undervisningstimer totalt per elev 99 124 137 125 111
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no