Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eidebakken skole
Skoleveien 29
9060 LYNGSEIDET
Org.nr 974062712
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Lyngen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,8 25,2 28,4 25,1 22,2
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5 9,8 8,2 8,6 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 5 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,3 51,2 40,2 36,1 39,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,8 17,0 18,9 21,7 23,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,7 12,0 9,8 10,5 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,4 12,3 10,7 10,7 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 15,9 12,4 13,6 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,1 91,3 93,4 94,3 97,4
Lærertimer som gis til undervisning 18 156 15 791 18 639 16 127 14 395
Undervisningstimer totalt per elev 74 72 86 82 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no