Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eide ungdomsskole
Myravegen 21
6490 EIDE
Org.nr 975283542
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Hustadvika kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,4 17,1 18,6 20,7 22,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 10,4 8,8 8,6 8,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,5 51,9 48,5 26,4 22,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,0 17,1 15,7 28,5 32,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,0 13,8 11,7 11,6 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,4 19,0 17,1 16,4 20,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,4 20,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 86,7 87,3 90,5 76,3 86,7
Lærertimer som gis til undervisning 9 302 9 547 10 531 11 836 11 885
Undervisningstimer totalt per elev 62 63 75 76 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no