Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eide skole
Eidevegen 44
4250 KOPERVIK
Org.nr 975275159
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Karmøy kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 29,9
Antall elever per årsverk til undervisning 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 480
Undervisningstimer totalt per elev 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no