Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eide skole
Eidevegen 44
4250 KOPERVIK
Org.nr 975275159
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Karmøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Eide skole 25,0 26,8 28,4 29,3 29,9
Karmøy kommune 480,1 491,0 486,0 497,3 489,7
Rogaland fylke 5 263,9 5 352,4 5 399,7 5 511,9 5 592,8
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Eide skole 15,1 14,9 14,1 14,4 14,0
Karmøy kommune 12,3 12,2 12,5 12,1 12,2
Rogaland fylke 12,6 12,6 12,5 12,3 12,1
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Eide skole 6 6 6 6 5
Karmøy kommune 65 73 88 91 82
Rogaland fylke 826 875 928 938 916
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Eide skole 58,4 61,3 58,8 62,2 67,8
Karmøy kommune 80,8 72,6 61,0 58,6 64,8
Rogaland fylke 71,2 68,3 64,8 64,5 66,0
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Eide skole 22,5 21,4 21,1 20,3 18,2
Karmøy kommune 13,6 15,0 18,2 18,3 16,7
Rogaland fylke 15,7 16,3 17,2 17,0 16,4
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Eide skole 15,0 14,9 14,1 14,4 14,0
Karmøy kommune 13,3 13,0 13,1 12,6 12,5
Rogaland fylke 13,5 13,5 13,3 13,0 12,8
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Eide skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Karmøy kommune 13,9 14,2 15,0 14,6 15,4
Rogaland fylke 14,6 14,6 14,8 14,7 14,4
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Eide skole 18,4 17,7 16,9 17,1 15,8
Karmøy kommune 16,6 16,3 16,9 16,5 16,0
Rogaland fylke 17,1 17,1 17,1 16,9 16,2
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Eide skole 15,8 14,9
Karmøy kommune 14,6 14,2
Rogaland fylke 14,9 14,2
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Eide skole 19,5 17,4
Karmøy kommune 17,0 15,8
Rogaland fylke 17,4 17,0
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Eide skole 0,0 0,0
Karmøy kommune 18,8 19,4
Rogaland fylke 19,5 18,3
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Eide skole 95,7 94,9 97,2 98,0 93,0
Karmøy kommune 98,6 97,1 98,1 96,9 97,5
Rogaland fylke 95,8 95,3 95,7 94,7 95,4
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Eide skole 16 112 17 406 18 549 19 013 19 480
Karmøy kommune 304 996 313 028 308 474 316 891 312 492
Rogaland fylke 3 319 510 3 376 580 3 427 126 3 502 721 3 576 457
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Eide skole 49 50 53 51 53
Karmøy kommune 58 59 57 59 59
Rogaland fylke 56 57 57 58 59
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no