Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eide skole
Eidevegen 44
4250 KOPERVIK
Org.nr 975275159
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Karmøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,3 25,0 26,8 28,4 29,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,0 15,1 14,9 14,1 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 6 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,1 58,4 61,3 58,8 62,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,1 22,5 21,4 21,1 20,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0 15,0 14,9 14,1 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 18,4 17,7 16,9 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,7 94,9 97,2 98,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 199 16 112 17 406 18 549 19 013
Undervisningstimer totalt per elev 53 49 50 53 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no