Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eide skole
Johan Markussens vei 90
4888 HOMBORSUND
Org.nr 973812793
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Grimstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 8,8 9,5 9,4 9,6 10,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 11,5 10,6 11,0 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,2 85,5 31,9 45,9 49,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,2 11,5 29,5 20,4 17,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 11,6 10,7 11,0 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 12,9 11,7 13,0 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,8 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,4 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 624 6 042 6 200 6 048 6 527
Undervisningstimer totalt per elev 60 64 70 67 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no