Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eide skole
Johan Markussens Vei 90
4888 HOMBORSUND
Org.nr 973812793
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Grimstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,6 8,8 9,5 9,4 9,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 12,4 11,5 10,6 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 150,0 75,2 85,5 31,9 45,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,6 14,2 11,5 29,5 20,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 12,4 11,6 10,7 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3 14,4 12,9 11,7 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 99,4 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 406 5 624 6 042 6 200 6 048
Undervisningstimer totalt per elev 62 60 64 70 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no