Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eide kommune
Kommunenr 1551
Alle grunnskoler med adresse i Eide kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 42,4 51,3 46,5 50,0 50,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0 10,7 12,0 10,8 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 12 12 12 11 15
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,4 41,2 41,1 43,8 31,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,4 23,0 25,8 22,3 30,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 10,7 12,9 12,1 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,6 14,0 13,8 11,7 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,4 14,1 16,3 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,8 86,2 86,3 82,6 84,2
Lærertimer som gis til undervisning 26 880 32 640 29 358 32 026 32 374
Undervisningstimer totalt per elev 55 67 59 66 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no