Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eide kommune (utgått)
Kommunenr 1551
Kun utgåtte skoler med adresse i Eide kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 51,3 46,5 50,0 50,8 53,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 12,0 10,8 10,7 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 12 12 11 15 17
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,2 41,1 43,8 31,9 28,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,0 25,8 22,3 30,1 31,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,7 12,9 12,1 12,0 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,0 13,8 11,7 11,6 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,1 16,3 16,3 15,8 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,6 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,4 20,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 86,2 86,3 82,6 84,2 87,5
Lærertimer som gis til undervisning 32 640 29 358 32 026 32 374 31 865
Undervisningstimer totalt per elev 67 59 66 66 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no