Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eide barneskole
6490 EIDE
Org.nr 975283518
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Eide kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 20,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,8
Lærertimer som gis til undervisning 14 002
Undervisningstimer totalt per elev 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no