Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eide barneskole
6490 EIDE
Org.nr 975283518
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Eide kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,4 23,8 19,2 20,6 20,8
Antall elever per årsverk til undervisning 14,8 10,5 13,8 13,0 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 5 6 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,0 41,7 40,8 43,3 42,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,0 22,9 30,4 27,0 26,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,7 10,5 13,8 13,0 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 12,4 17,0 19,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,8 84,1 85,3 84,0 92,8
Lærertimer som gis til undervisning 10 944 15 998 12 767 13 709 14 002
Undervisningstimer totalt per elev 50 70 54 57 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no