Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eide barneskole
Nedre Sandhaugbakken 4
6490 EIDE
Org.nr 975283518
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hustadvika kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,8 19,2 20,6 20,8 20,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 13,8 13,0 12,2 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 6 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,7 40,8 43,3 42,0 36,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,9 30,4 27,0 26,3 29,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 13,8 13,0 12,2 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,4 17,0 19,4 16,8 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,0 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,6 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 84,1 85,3 84,0 92,8 91,2
Lærertimer som gis til undervisning 15 998 12 767 13 709 14 002 13 292
Undervisningstimer totalt per elev 70 54 57 61 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no