Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eid ungdomsskule
Skulevegen 75
6770 NORDFJORDEID
Org.nr 974556189
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 26,9 26,5 29,0 29,1 29,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 9,3 8,7 9,6 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 222,0 202,8 135,5 249,5 258,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,1 4,1 5,8 3,5 3,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,5 12,3 11,6 12,7 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,9 14,2 14,0 16,1 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,1 15,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 678 15 674 17 305 17 305 17 502
Undervisningstimer totalt per elev 65 71 76 69 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no