Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eid skole og barnehage - Avd skole
7212 KORSVEGEN
Org.nr 874559512
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Melhus kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,1 18,2 17,0 17,0 15,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 9,3 9,8 10,6 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,8 71,0 71,5 84,1 90,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,9 11,6 11,8 11,1 11,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3 9,7 11,0 10,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,5 12,3 11,8 14,3 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 14,6 14,1 14,3 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,4 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,2 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,0 15,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 831 11 259 10 231 10 503 9 493
Undervisningstimer totalt per elev 71 76 72 66 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no