Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eid skole og Barnehage - Avd skole
7212 KORSVEGEN
Org.nr 874559512
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Melhus kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,7 20,1 18,2 17,0 17,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 9,9 9,3 9,8 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,9 50,8 71,0 71,5 84,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,2 14,9 11,6 11,8 11,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8 10,3 9,7 11,0 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,5 12,5 12,3 11,8 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,8 15,7 14,6 14,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 912 10 831 11 259 10 231 10 503
Undervisningstimer totalt per elev 69 71 76 72 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no