Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eid kommune (utgått)
Kommunenr 1443
Kun utgåtte skoler med adresse i Eid kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 76,0 74,9 86,2 87,1 86,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 11,0 9,7 10,2 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 193,5 191,0 200,0 267,2 239,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,2 5,3 4,5 3,5 3,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 12,1 10,3 10,6 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,5 12,3 11,6 12,7 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 16,5 12,5 13,8 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,8 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,9 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,1 15,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 98,7
Lærertimer som gis til undervisning 50 063 49 550 57 641 57 136 56 853
Undervisningstimer totalt per elev 65 65 74 70 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no