Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eid kommune (utgått)
Kommunenr 1443
Kun utgåtte skoler med adresse i Eid kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 79,2 79,4 92,4 92,1 91,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 10,8 9,4 10,0 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 5 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 172,2 159,4 169,7 210,1 158,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,9 6,3 5,2 4,4 5,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 11,9 10,1 10,5 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,5 11,9 10,7 12,1 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,6 15,9 12,1 13,6 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,6 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,5 14,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,6 98,2 97,6 98,2 96,2
Lærertimer som gis til undervisning 52 677 53 329 62 857 61 260 60 717
Undervisningstimer totalt per elev 66 67 77 72 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no