Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eid kommune
Kommunenr 1443
Alle grunnskoler med adresse i Eid kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 77,2 79,2 79,4 92,4 92,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 10,9 10,8 9,4 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 5 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 208,7 172,2 159,4 169,7 210,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,1 5,9 6,3 5,2 4,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 11,4 11,9 10,1 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,8 13,5 11,9 10,7 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 15,6 15,9 12,1 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,8 98,6 98,2 97,6 98,2
Lærertimer som gis til undervisning 51 652 52 677 53 329 62 857 61 260
Undervisningstimer totalt per elev 63 66 67 77 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no