Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eggedal skole
Strengåvad 1
3359 EGGEDAL
Org.nr 975284972
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sigdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,6 7,0 8,4 7,6 7,8
Antall elever per årsverk til undervisning 14,2 14,6 11,5 13,2 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 82,5 115,9 83,2 80,2 106,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,7 11,7 12,7 15,3 10,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,2 14,8 11,6 13,3 11,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 16,7 14,5 18,4 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 98,9 89,9
Lærertimer som gis til undervisning 5 179 4 806 5 758 5 219 5 350
Undervisningstimer totalt per elev 52 51 65 56 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no