Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Egge ungdomsskole
Elvromvegen 4
7715 STEINKJER
Org.nr 975268837
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Steinkjer kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 34,0 33,3 31,4 32,0 33,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 11,7 11,7 11,4 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,8 78,5 82,5 83,4 73,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,5 12,3 12,0 12,1 12,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,9 15,8 15,8 15,4 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,5 22,1 21,6 19,5 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,3 98,1 97,7 97,8
Lærertimer som gis til undervisning 17 886 18 016 17 469 18 511 20 372
Undervisningstimer totalt per elev 56 56 56 57 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no