Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Egge barneskole
Forbregd
7715 STEINKJER
Org.nr 975290107
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Steinkjer kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,7 26,7 28,1 27,9 29,8
Antall elever per årsverk til undervisning 15,6 14,2 13,7 14,3 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 134,2 140,0 198,3 90,3 99,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,0 9,2 6,2 14,3 11,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,8 14,4 13,8 14,4 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,8 16,5 16,2 16,9 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,5 98,2 98,6 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 402 17 927 18 724 18 715 19 896
Undervisningstimer totalt per elev 48 52 54 52 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no