Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Egge barneskole
Forbregd
7715 STEINKJER
Org.nr 975290107
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Steinkjer kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 28,2 25,7 26,7 28,1 27,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 15,6 14,2 13,7 14,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 2 2 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 83,8 134,2 140,0 198,3 90,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,9 10,0 9,2 6,2 14,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8 15,8 14,4 13,8 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,6 18,8 16,5 16,2 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 97,5 98,2 98,6
Lærertimer som gis til undervisning 18 825 16 402 17 927 18 724 18 715
Undervisningstimer totalt per elev 54 48 52 54 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no