Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Edland skule - Avd skule
Edland
3895 EDLAND
Org.nr 975278808
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vinje kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,8 13,3 15,6 16,8 14,9
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 7,2 6,1 6,0 6,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,4 66,1 93,3 62,7 62,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,3 9,5 5,8 8,5 9,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,0 9,2 7,9 6,6 7,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,5 7,1 6,0 7,0 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,8 10,0 8,0 8,9 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 88,6 78,0 87,6 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 809 8 103 9 563 10 424 9 120
Undervisningstimer totalt per elev 92 96 114 117 105
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no