Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eberg skole
Sigurd Jorsalfars Veg 37
7046 TRONDHEIM
Org.nr 979195052
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,6 25,4 26,8 26,8 28,1
Antall elever per årsverk til undervisning 16,3 15,2 15,2 14,6 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 6 8 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 91,9 62,8 61,5 46,4 65,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,1 21,1 22,0 28,7 20,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,2 15,1 15,3 14,7 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,8 16,7 17,6 17,6 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 846 16 388 17 605 18 110 18 991
Undervisningstimer totalt per elev 45 49 49 51 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no