Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dysjaland skule
Tjeltavegen 5
4054 TJELTA
Org.nr 975275566
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sola kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 32,4 33,2 31,6 29,8 33,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 11,8 13,1 13,8 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 162,8 196,7 180,6 225,6 152,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,6 5,5 6,7 5,5 7,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 11,6 13,3 14,4 14,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,2 16,0 17,1 17,6 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,9 15,6 17,5 18,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,9 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,7 97,8 97,5 96,6 95,5
Lærertimer som gis til undervisning 21 148 21 605 20 435 18 685 20 265
Undervisningstimer totalt per elev 60 60 54 51 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no