Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dysjaland skule
Tjeltavegen 5
4054 TJELTA
Org.nr 975275566
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sola kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 36,0 32,4 33,2 31,6 29,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 11,6 11,8 13,1 13,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 189,0 162,8 196,7 180,6 225,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,1 6,6 5,5 6,7 5,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 11,8 11,6 13,3 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,0 15,2 16,0 17,1 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,5 14,9 15,6 17,5 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,2 97,7 97,8 97,5 96,6
Lærertimer som gis til undervisning 23 561 21 148 21 605 20 435 18 685
Undervisningstimer totalt per elev 68 60 60 54 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no