Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dyrøy oppvekstsenter - Avd skole
Seterveien 11
7273 NORDDYRØY
Org.nr 975282317
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Frøya kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,3 3,3 3,1 4,0 4,0
Antall elever per årsverk til undervisning 7,3 7,5 10,5 8,2 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 21,8 23,4 56,9 41,4 55,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,5 28,8 16,3 17,5 17,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,4 7,7 10,9 8,7 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,7 9,0 16,9 9,3 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,4 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,1 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 84,6 89,6 95,4 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 223 2 185 2 052 2 622 2 622
Undervisningstimer totalt per elev 101 99 71 90 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no