Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dyrøy kommune
Kommunenr 1926
Alle grunnskoler med adresse i Dyrøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,9 13,5 14,4 13,6 14,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 10,5 9,1 9,7 8,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 156,6 148,3 102,5 69,5 36,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,0 6,6 8,2 13,0 22,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 11,8 9,8 10,6 9,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,0 11,3 10,8 11,2 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 13,3 11,0 12,6 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,4 72,7 74,0 70,9 64,3
Lærertimer som gis til undervisning 7 657 8 862 9 432 9 003 9 686
Undervisningstimer totalt per elev 64 67 78 73 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no