Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dyrløkkeåsen skole
Hegreveien 12
1448 DRØBAK
Org.nr 980074919
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Frogn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 39,1 41,9 47,5 49,1 62,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 12,3 10,8 10,6 9,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 7 7 8 12
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 81,1 69,2 65,8 63,2 43,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,7 17,2 15,8 16,1 19,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 14,1 11,4 11,5 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3 13,7 13,5 12,9 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1 18,3 16,7 16,7 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,7 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,3 19,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,9 98,1 98,1 97,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 26 456 28 568 32 290 33 289 38 291
Undervisningstimer totalt per elev 57 57 65 67 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no