Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dyrløkkeåsen skole
Hegreveien 12
1448 DRØBAK
Org.nr 980074919
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Frogn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 35,3 39,1 41,9 47,5 49,1
Antall elever per årsverk til undervisning 14,8 12,5 12,3 10,8 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 6 7 7 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,3 81,1 69,2 65,8 63,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,3 14,7 17,2 15,8 16,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,1 13,6 14,1 11,4 11,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,0 14,3 13,7 13,5 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 16,1 18,3 16,7 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,9 98,1 98,1 97,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 082 26 456 28 568 32 290 33 289
Undervisningstimer totalt per elev 48 57 57 65 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no