Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dypvåg skole
Dypvågveien 460
4904
Org.nr 974612968
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tvedestrand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,5 8,2 9,6 9,3 8,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 11,6 11,6 11,4 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 131,2 166,1 80,7 83,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 7,8 6,1 12,7 13,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 11,6 11,6 11,3 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,9 13,2 12,8 14,4 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 93,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 634 5 379 6 249 6 249 5 864
Undervisningstimer totalt per elev 59 64 64 65 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no