Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dvergsnes Skoleenhet Undervisning
Odderhei 1
4639 KRISTIANSAND S
Org.nr 979956916
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 26,8 28,8 31,6 35,4 36,3
Antall elever per årsverk til undervisning 16,3 16,8 15,9 15,1 15,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 143,8 157,4 172,1 207,2 268,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,2 9,6 8,4 6,6 5,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,1 16,7 15,9 15,1 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,6 18,3 16,9 16,3 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,8 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 96,9 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 898 19 238 21 282 23 857 24 179
Undervisningstimer totalt per elev 45 44 47 49 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no