Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dvergsnes skole
Odderhei 1
4639 KRISTIANSAND S
Org.nr 979956916
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,6 26,8 28,8 31,6 35,4
Antall elever per årsverk til undervisning 17,5 16,3 16,8 15,9 15,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 164,2 143,8 157,4 172,1 207,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,1 10,2 9,6 8,4 6,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,3 16,1 16,7 15,9 15,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,1 17,6 18,3 16,9 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 96,9
Lærertimer som gis til undervisning 16 132 17 898 19 238 21 282 23 857
Undervisningstimer totalt per elev 42 45 44 47 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no