Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Drottningborg ungdomsskole AS (privat)
Grooseveien 36
4876 GRIMSTAD
Org.nr 914142008
Privatskole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Drottningborg ungdomsskole AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2,7 7,2 12,5 15,9
Antall elever per årsverk til undervisning 6,6 8,3 10,1 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,9 18,7 59,7 53,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,6 42,1 14,9 16,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,8 11,1 13,5 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 19,5 20,9 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 93,3
Lærertimer som gis til undervisning 1 691 4 484 7 201 9 120
Undervisningstimer totalt per elev 99 79 65 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no