Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Drengsrud skole
Gamle Drammensvei 318
1383 ASKER
Org.nr 974578220
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Drengsrud skole 21,6 21,5 23,1 25,6 30,1
Asker kommune 645,6 647,4 653,1 664,6 717,0
Akershus fylke 6 135,3 6 205,3 6 340,7 6 549,3 6 765,1
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Drengsrud skole 17,8 18,4 16,9 16,7 14,1
Asker kommune 13,6 13,4 13,6 13,3 12,5
Akershus fylke 14,1 14,0 13,9 13,7 13,4
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Drengsrud skole 2 2 3 3 2
Asker kommune 87 89 78 83 95
Akershus fylke 801 841 835 877 930
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Drengsrud skole 135,1 141,5 127,1 135,0 165,8
Asker kommune 90,7 88,2 101,4 96,9 85,2
Akershus fylke 95,4 91,9 94,1 90,9 86,5
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Drengsrud skole 11,5 11,5 12,1 10,8 7,5
Asker kommune 13,5 13,7 11,9 12,4 13,3
Akershus fylke 13,1 13,6 13,2 13,4 13,7
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Drengsrud skole 17,8 18,3 17,3 16,7 14,1
Asker kommune 15,0 14,9 15,6 14,8 13,6
Akershus fylke 15,3 15,2 15,2 14,6 14,3
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Drengsrud skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Asker kommune 15,0 14,3 13,8 14,3 14,1
Akershus fylke 15,5 15,5 15,7 15,8 15,6
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Drengsrud skole 20,0 21,1 20,4 22,6 15,7
Asker kommune 18,5 18,6 18,8 17,9 16,9
Akershus fylke 18,8 18,6 18,7 18,4 17,8
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Drengsrud skole 15,0
Asker kommune 15,2
Akershus fylke 15,9
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Drengsrud skole 16,7
Asker kommune 18,3
Akershus fylke 18,6
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Drengsrud skole 0,0
Asker kommune 17,9
Akershus fylke 19,6
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Drengsrud skole 94,7 100,0 100,0 100,0 100,0
Asker kommune 96,3 97,0 96,8 97,2 96,6
Akershus fylke 94,7 93,6 94,3 94,3 93,6
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Drengsrud skole 13 961 14 161 15 607 16 554 19 615
Asker kommune 411 174 414 005 412 222 426 842 462 107
Akershus fylke 3 860 882 3 935 031 4 010 547 4 158 933 4 293 459
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Drengsrud skole 42 40 44 44 53
Asker kommune 52 53 52 53 57
Akershus fylke 51 51 51 52 53
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no