Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Drengsrud skole
Gamle Drammensvei 318
1383 ASKER
Org.nr 974578220
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Drengsrud skole 21,5 23,1 25,6 30,1 30,0
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Drengsrud skole 18,4 16,9 16,7 14,1 13,7
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Drengsrud skole 2 3 3 2 2
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Drengsrud skole 141,5 127,1 135,0 165,8 153,1
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Drengsrud skole 11,5 12,1 10,8 7,5 8,2
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Drengsrud skole 18,3 17,3 16,7 14,1 13,7
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Drengsrud skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Drengsrud skole 21,1 20,4 22,6 15,7 15,1
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Drengsrud skole 15,0 14,5
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Drengsrud skole 16,7 15,9
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Drengsrud skole 0,0 0,0
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Drengsrud skole 100,0 100,0 100,0 100,0 96,3
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Drengsrud skole 14 161 15 607 16 554 19 615 20 298
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Drengsrud skole 40 44 44 53 54
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no