Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Drengsrud skole
Gamle Drammensvei 318
1383 ASKER
Org.nr 974578220
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 21,5 23,1 25,6 30,1 30,0
Antall elever per årsverk til undervisning 18,4 16,9 16,7 14,1 13,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 141,5 127,1 135,0 165,8 153,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,5 12,1 10,8 7,5 8,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,3 17,3 16,7 14,1 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,1 20,4 22,6 15,7 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,7 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 96,3
Lærertimer som gis til undervisning 14 161 15 607 16 554 19 615 20 298
Undervisningstimer totalt per elev 40 44 44 53 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no