Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Drengsrud skole
Gamle Drammensvei 318
1383 ASKER
Org.nr 974578220
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,6 21,5 23,1 25,6 30,1
Antall elever per årsverk til undervisning 17,8 18,4 16,9 16,7 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 135,1 141,5 127,1 135,0 165,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,5 11,5 12,1 10,8 7,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,8 18,3 17,3 16,7 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,0 21,1 20,4 22,6 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,7 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 961 14 161 15 607 16 554 19 615
Undervisningstimer totalt per elev 42 40 44 44 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no