Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Drangedal kommune
Kommunenr 3815
Alle grunnskoler med adresse i Drangedal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 50,1 50,4 50,7 56,6 55,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 11,1 11,5 9,5 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 7 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 125,7 84,6 73,2 116,7 114,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,7 11,5 13,7 7,3 7,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,0 10,7 11,6 9,7 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,1 16,4 15,9 12,7 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,1 14,4 17,4 13,3 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,1 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,8 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,9 14,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,8 98,4 91,8 96,7 96,3
Lærertimer som gis til undervisning 31 335 31 448 31 577 35 912 34 969
Undervisningstimer totalt per elev 65 64 62 75 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no