Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Drangedal kommune
Kommunenr 0817
Alle grunnskoler med adresse i Drangedal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 48,5 50,1 50,4 50,7 56,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 11,0 11,1 11,5 9,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 6 7 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 93,8 125,7 84,6 73,2 116,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,9 7,7 11,5 13,7 7,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,7 11,0 10,7 11,6 9,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,1 15,1 16,4 15,9 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 14,1 14,4 17,4 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,9 97,8 98,4 91,8 96,7
Lærertimer som gis til undervisning 31 964 31 335 31 448 31 577 35 912
Undervisningstimer totalt per elev 65 65 64 62 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no