Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Drammen kommune
Kommunenr 0602
Alle grunnskoler med adresse i Drammen kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 570,6 592,0 608,0 633,8 691,1
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0 14,8 14,4 14,0 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 98 96 105 107 109
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 79,7 82,3 75,8 75,5 73,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,1 16,3 17,3 16,9 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,0 15,8 15,8 15,5 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,0 16,8 15,7 15,3 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,1 20,0 19,5 19,0 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,2 96,9 94,5 94,5 93,7
Lærertimer som gis til undervisning 370 153 382 096 393 908 409 399 449 425
Undervisningstimer totalt per elev 48 48 49 51 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no