Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Drag skole
8270 DRAG
Org.nr 975288005
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hamarøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,8 18,4 19,0 19,4 19,3
Antall elever per årsverk til undervisning 6,9 7,2 6,9 7,0 6,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,7 45,2 48,4 42,7 53,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,5 13,7 12,8 14,5 11,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,3 8,5 7,6 8,0 7,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,7 7,3 8,7 8,6 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,8 9,3 9,1 9,3 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,5 7,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,1 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,7 11,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 84,1 83,7 77,2 92,7 94,9
Lærertimer som gis til undervisning 11 799 11 343 12 179 12 113 11 941
Undervisningstimer totalt per elev 104 100 103 101 106
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no