Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dovre ungdomsskole
Lars Moens Veg 5
2660 DOMBÅS
Org.nr 975289885
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Dovre kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,5 12,9 12,5 11,6 12,4
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3 8,0 7,3 7,1 7,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 221,4 272,2 255,9 145,5 131,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,6 2,8 2,7 4,7 5,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,2 10,8 9,9 9,6 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,1 11,8 10,6 11,1 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 818 8 051 7 807 7 338 7 819
Undervisningstimer totalt per elev 79 82 90 92 90
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no