Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dovre skole
Kongsvegen 6
2662 DOVRE
Org.nr 975274691
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Dovre kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,7 8,9 8,6 8,2 9,0
Antall elever per årsverk til undervisning 6,6 7,7 7,8 8,6 7,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,6 92,6 112,5 84,4 103,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,4 7,7 6,5 9,4 6,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,7 7,8 7,9 8,7 7,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,7 8,4 8,6 9,2 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,9 100,0 100,0 93,4 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 555 6 099 5 984 5 571 6 191
Undervisningstimer totalt per elev 113 97 95 86 100
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no