Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dovre kommune
Kommunenr 0511
Alle grunnskoler med adresse i Dovre kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 39,5 36,1 35,3 32,7 34,4
Antall elever per årsverk til undervisning 8,0 8,5 8,2 8,2 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 132,3 179,4 125,2 110,6 112,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,7 4,4 6,2 6,9 6,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,0 8,8 8,8 8,9 8,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,2 10,8 9,9 9,6 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,3 10,4 10,1 10,8 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,5 100,0 94,5 98,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 26 319 24 124 23 676 21 784 22 902
Undervisningstimer totalt per elev 88 84 87 87 90
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no