Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dombås skole
Smiuvegen 4
2660 DOMBÅS
Org.nr 975274683
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Dovre kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 13,0
Antall elever per årsverk til undervisning 8,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 106,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 892
Undervisningstimer totalt per elev 85
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no