Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dombås skole
Smiuvegen 4
2660 DOMBÅS
Org.nr 975274683
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Dovre kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 14,3 14,3 14,2 12,9 13,0
Antall elever per årsverk til undervisning 8,7 9,4 9,2 8,8 8,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 131,5 225,0 96,1 111,6 106,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,2 3,9 9,0 7,3 7,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,8 9,5 9,4 9,0 8,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,0 10,5 10,7 11,7 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 86,7 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 946 9 974 9 885 8 875 8 892
Undervisningstimer totalt per elev 85 79 80 84 85
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no