Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dønna kommune
Kommunenr 1827
Alle grunnskoler med adresse i Dønna kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,9 29,2 26,9 27,6 25,4
Antall elever per årsverk til undervisning 6,5 6,8 7,6 7,0 7,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 5 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,4 49,7 38,9 27,1 31,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,8 12,4 17,6 23,3 20,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,6 6,8 8,2 7,4 8,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,1 9,4 9,4 8,4 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,6 10,3 11,7 9,6 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,4 98,9 93,7 99,0 97,6
Lærertimer som gis til undervisning 18 176 18 773 17 226 17 872 16 171
Undervisningstimer totalt per elev 109 104 94 102 97
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no