Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dønna kommune
Kommunenr 1827
Alle grunnskoler med adresse i Dønna kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 29,2 26,9 27,6 25,4 26,3
Antall elever per årsverk til undervisning 6,8 7,6 7,0 7,3 7,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 6 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,7 38,9 27,1 31,9 31,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,4 17,6 23,3 20,6 19,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,8 8,2 7,4 8,3 7,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,4 9,4 8,4 7,7 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,3 11,7 9,6 10,6 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,1 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,8 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,8 11,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,9 93,7 99,0 97,6 97,1
Lærertimer som gis til undervisning 18 773 17 226 17 872 16 171 16 477
Undervisningstimer totalt per elev 104 94 102 97 100
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no