Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dønna barne- og ungdomsskole
Snekkaråsen 2
8820 DØNNA
Org.nr 875286862
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Dønna kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,4 19,0 19,2 20,3 18,6
Antall elever per årsverk til undervisning 7,9 7,7 8,4 7,5 7,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,2 56,4 41,3 31,4 29,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,7 11,8 17,9 21,2 23,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,4 8,1 9,1 7,7 8,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,9 9,9 10,7 9,8 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,7 12,4 13,3 10,6 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8
Lærertimer som gis til undervisning 10 141 11 530 11 930 12 793 11 503
Undervisningstimer totalt per elev 89 91 84 95 91
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no