Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Døli skole
Veslevegen 5
2050 JESSHEIM
Org.nr 975290395
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ullensaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 13,2 10,2 16,7 23,7 24,5
Antall elever per årsverk til undervisning 16,6 24,0 14,0 12,0 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 106,1 240,4 71,3 80,3 93,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,6 8,8 18,0 13,3 12,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,4 23,9 14,0 11,9 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,5 27,0 16,2 15,3 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,6 25,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 91,7 84,6 90,1 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 512 6 612 11 304 15 689 16 227
Undervisningstimer totalt per elev 45 31 53 62 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no