Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Døli skole
Veslevegen 5
2050 JESSHEIM
Org.nr 975290395
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ullensaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 14,0 13,2 10,2 16,7 23,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 16,6 24,0 14,0 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 1 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,3 106,1 240,4 71,3 80,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,4 13,6 8,8 18,0 13,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 16,4 23,9 14,0 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0 20,5 27,0 16,2 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 73,3 100,0 91,7 84,6 90,1
Lærertimer som gis til undervisning 9 708 8 512 6 612 11 304 15 689
Undervisningstimer totalt per elev 52 45 31 53 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no