Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dølemo oppvekstsenter - Avd skule
4869 DØLEMO
Org.nr 875283332
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Åmli kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 2,3 2,4 2,5 2,3 2,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0 8,0 7,0 7,8 6,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 1 600,0 750,0 1 600,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,4 0,8 0,4 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,0 8,1 7,5 8,5 7,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,0 8,1 7,6 8,5 7,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,5 7,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 482 1 482 1 596 1 511 1 340
Undervisningstimer totalt per elev 74 93 106 94 112
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no