Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Divtasvuodna - Tysfjord kommune (utgått)
Kommunenr 1850
Kun utgåtte skoler med adresse i Divtasvuodna - Tysfjord kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 37,2 32,1 35,4 38,8 36,0
Antall elever per årsverk til undervisning 6,6 7,1 6,6 6,3 6,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,4 50,0 50,8 43,8 53,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,3 12,5 11,8 12,8 10,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,0 8,1 7,7 7,5 8,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,9 7,3 7,0 7,0 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,3 10,6 9,3 8,4 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,4 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,1 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,6 9,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 81,2 84,0 82,4 96,4 89,1
Lærertimer som gis til undervisning 23 449 20 255 22 973 24 615 22 097
Undervisningstimer totalt per elev 108 101 108 113 105
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no