Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Divtasvuodna - Tysfjord kommune
Kommunenr 1850
Alle grunnskoler med adresse i Divtasvuodna - Tysfjord kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 35,5 37,2 32,1 35,4 38,8
Antall elever per årsverk til undervisning 7,0 6,6 7,1 6,6 6,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,8 51,4 50,0 50,8 43,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,7 11,3 12,5 11,8 12,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,1 8,0 8,1 7,7 7,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,0 5,9 7,3 7,0 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,4 10,3 10,6 9,3 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,1 81,2 84,0 82,4 96,4
Lærertimer som gis til undervisning 21 510 23 449 20 255 22 973 24 615
Undervisningstimer totalt per elev 102 108 101 108 113
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no