Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Disenå skole (utgått)
2114 DISENÅ
Org.nr 975273032
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,1 6,1 6,2 6,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 12,5 10,9 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,3 47,3 33,5 33,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,1 24,5 30,5 27,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 12,6 10,9 9,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,9 13,0 11,3 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 35,5 100,0 86,5 85,2
Lærertimer som gis til undervisning 4 333 4 190 4 284 4 808
Undervisningstimer totalt per elev 60 59 68 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no