Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Disen skole
Kjelsåsveien 49
0488 OSLO
Org.nr 879128072
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 39,4 35,6 36,3 37,2 40,7
Antall elever per årsverk til undervisning 16,2 18,3 18,0 16,9 15,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 5 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 218,3 173,4 123,8 257,8 303,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,7 9,4 12,9 6,0 4,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,1 19,5 19,5 18,4 16,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,8 21,2 20,9 20,7 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,6 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 23,8 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 95,4 93,8 96,7
Lærertimer som gis til undervisning 26 258 23 408 23 844 25 175 27 085
Undervisningstimer totalt per elev 46 40 41 44 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no