Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Disen skole
Kjelsåsveien 49
0488 OSLO
Org.nr 879128072
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 34,7 39,4 35,6 36,3 37,2
Antall elever per årsverk til undervisning 17,3 16,2 18,3 18,0 16,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 5 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 214,7 218,3 173,4 123,8 257,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,7 6,7 9,4 12,9 6,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,2 17,1 19,5 19,5 18,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,6 18,8 21,2 20,9 20,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 23,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 95,4 93,8
Lærertimer som gis til undervisning 24 503 26 258 23 408 23 844 25 175
Undervisningstimer totalt per elev 43 46 40 41 44
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no