Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dingemoen skule
6963 DALE I SUNNFJORD
Org.nr 875276492
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fjaler kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 14,0 16,0 16,6 15,3 18,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 10,4 11,0 11,2 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,8 62,1 75,5 42,3 38,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,6 15,5 13,3 24,8 23,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 10,4 11,0 11,3 10,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 16,3 15,2 17,0 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,9 100,0 100,0 100,0 90,6
Lærertimer som gis til undervisning 9 376 11 019 11 191 10 619 12 545
Undervisningstimer totalt per elev 65 72 67 66 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no