Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Digermulen skole
8324 DIGERMULEN
Org.nr 974558610
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vågan kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 2,8 3,9 3,6 3,0 3,7
Antall elever per årsverk til undervisning 6,0 4,3 4,2 4,7 3,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 136,4 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3 6,3 4,4 5,0 4,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,7 1,0 0,0 0,0 2,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,0 4,3 6,1 5,7 4,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 3,2 3,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,9 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 2,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,7 52,9 76,9 60,8 71,7
Lærertimer som gis til undervisning 1 966 2 453 2 290 2 185 2 413
Undervisningstimer totalt per elev 116 164 176 156 219
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no