Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Deset oppvekstsenter Avdeling skole (utgått)
2450 RENA
Org.nr 975273423
Offentlig skole
Grunnskole
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 3,5
Antall elever per årsverk til undervisning 4,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 385
Undervisningstimer totalt per elev 159
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no