Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Deset oppvekstsenter Avdeling skole (utgått)
2450 RENA
Org.nr 975273423
Offentlig skole
Grunnskole
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Deset oppvekstsenter Avdeling skole (utgått) 3,4 3,5 3,5
Åmot kommune 47,6 49,9 50,6 48,8 51,6
Hedmark fylke (utgått) 2 066,1 2 080,7 2 116,9 2 083,4 2 083,9
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Deset oppvekstsenter Avdeling skole (utgått) 5,6 4,7 4,7
Åmot kommune 12,5 11,9 11,4 10,5 9,6
Hedmark fylke (utgått) 11,6 11,3 11,1 11,3 11,1
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Deset oppvekstsenter Avdeling skole (utgått) 0 0 0
Åmot kommune 7 9 9 8 8
Hedmark fylke (utgått) 306 329 327 345 341
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Deset oppvekstsenter Avdeling skole (utgått) 0,0 0,0 0,0
Åmot kommune 79,0 60,5 52,9 54,1 50,4
Hedmark fylke (utgått) 69,2 64,0 63,8 60,5 60,4
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Deset oppvekstsenter Avdeling skole (utgått) 0,0 0,0 0,0
Åmot kommune 13,9 17,2 18,7 16,7 16,4
Hedmark fylke (utgått) 14,8 15,8 15,4 16,6 16,4
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Deset oppvekstsenter Avdeling skole (utgått) 5,6 4,8 4,8
Åmot kommune 13,2 13,0 12,5 10,9 10,0
Hedmark fylke (utgått) 12,5 12,4 12,0 12,1 11,9
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Deset oppvekstsenter Avdeling skole (utgått) 0,0 0,0 0,0
Åmot kommune 14,7 14,1 13,5 13,5 12,8
Hedmark fylke (utgått) 13,9 13,5 13,6 14,1 14,0
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Deset oppvekstsenter Avdeling skole (utgått) 6,3 5,2 5,2
Åmot kommune 15,8 18,4 17,5 15,3 14,9
Hedmark fylke (utgått) 15,6 15,6 15,3 15,8 15,5
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Deset oppvekstsenter Avdeling skole (utgått)
Åmot kommune 13,8 12,7
Hedmark fylke (utgått) 14,3 13,6
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Deset oppvekstsenter Avdeling skole (utgått)
Åmot kommune 17,3 15,5
Hedmark fylke (utgått) 15,7 15,7
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Deset oppvekstsenter Avdeling skole (utgått)
Åmot kommune 15,2 16,8
Hedmark fylke (utgått) 18,0 17,9
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Deset oppvekstsenter Avdeling skole (utgått) 100,0 100,0 100,0
Åmot kommune 100,0 97,5 99,0 98,1 100,0
Hedmark fylke (utgått) 97,7 97,1 97,2 97,2 98,5
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Deset oppvekstsenter Avdeling skole (utgått) 2 405 2 385 2 385
Åmot kommune 29 724 30 981 31 097 30 008 31 515
Hedmark fylke (utgått) 1 304 353 1 319 429 1 336 145 1 315 357 1 319 731
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Deset oppvekstsenter Avdeling skole (utgått) 134 159 159
Åmot kommune 57 60 62 68 74
Hedmark fylke (utgått) 61 63 64 63 64
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no