Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Deset oppvekstsenter Avdeling skole (utgått)
2450 RENA
Org.nr 975273423
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,4 3,5 3,5
Antall elever per årsverk til undervisning 5,6 4,7 4,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,6 4,8 4,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,3 5,2 5,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 405 2 385 2 385
Undervisningstimer totalt per elev 134 159 159
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no